Как се прави размяна на недвижим имот

От 24 ноември, 2010

При замяната на недвжими имоти най-честите препратки са към Закона за задълженията и договорите ( ЗЗД ). При